Αρχική 2018-08-03T16:16:00+00:00

Δευτέρα 11/06

Κυριακή 10/06
Τρίτη 12/06

Θεματική 2018: Πολιτεία και Πολίτης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2-16 Ιουλίου 2018 | Β’ ΚΥΚΛΟΣ: 18 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2018

τα νέα του φεστιβάλ