Αρχική 2018-08-03T16:16:00+00:00

Δευτέρα 02/07

Κυριακή 01/07
Τρίτη 03/07

Θεματική 2018: Πολιτεία και Πολίτης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2-16 Ιουλίου 2018 | Β’ ΚΥΚΛΟΣ: 18 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2018

τα νέα του φεστιβάλ