Αρχική 2018-08-03T16:16:00+00:00

Πέμπτη 12/07

Τετάρτη 11/07
Παρασκευή 13/07

Θεματική 2018: Πολιτεία και Πολίτης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2-16 Ιουλίου 2018 | Β’ ΚΥΚΛΟΣ: 18 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2018

τα νέα του φεστιβάλ