Αρχική 2018-06-18T14:38:52+00:00

Δευτέρα 30/07

Δε βρέθηκαν εκδηλώσεις.
Κυριακή 29/07
Τρίτη 31/07

Θεματική 2018: Πολιτεία και Πολίτης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2-16 Ιουλίου 2018 | Β’ ΚΥΚΛΟΣ: 18 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2018

τα νέα του φεστιβάλ