Αρχική 2019-02-28T12:36:20+00:00

Παρασκευή 15/03

Δε βρέθηκαν εκδηλώσεις.
Πέμπτη 14/03
Σάββατο 16/03

τα νέα του φεστιβάλ

Θεματική 2019: Επανεφευρίσκοντας το αρχαίο δράμα στη σύγχρονη σκηνή

2-16 Ιουλίου 2019