Προκηρύξεις

>Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσης καλλιτεχνικού διευθυντή στην Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

2019-06-04T15:44:29+00:00 30.05.2019|

To χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης του/της  Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στην Ανώνυμη Εταιρεία “Ελληνικό Φεστιβάλ” (σχετική πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/266630/22311/21736/695/20.5.2019 Υπουργική Απόφαση), ορίζεται ως εξής: Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 05/6/2019 Ημερομηνία λήξης υποβολής [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και αναλώσιμων εκτυπωτών για τις ανάγκες της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

2019-05-21T18:00:25+00:00 21.05.2019|

Παρακαλούμε διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» στον Πολυχώρο της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2019 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

2019-04-24T20:22:05+00:00 24.04.2019|

Παρακαλώ κατεβάστε τα αρχεία: Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Περίληψη προκήρυξης [...]