> > 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Λέλα Καραγιάννη»

 

Κύπρου 43, Αθήνα 112 53