> > Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών

Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά δημιουργήθηκε το 2005 από εθελοντές εκπαιδευτικούς και όχι μόνο της πόλης μας, με σκοπό την  εκμάθηση των μεταναστών ,της ελληνικής γλώσσας ,την νομική στήριξή τους καθώς και την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσιστικής βίας.

Το 2006 το σχολείο πήρε τη μορφή νομικού σωματείου.

Αγ. Αναργύρων και Κώ, Πειραιάς 185 42