Το BIOS, ως δημιουργική ομάδα,  ασχολείται από το 2001 με την επιμέλεια και δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της σύγχρονης έκφανσης των τεχνών, αλλά και τη διασύνδεση διαφορετικών καλλιτεχνικών πεδίων. Από το 2002 εγκαταστάθηκε στο διατηρητέο, ιστορικό, βιομηχανικό κτίριο της οδού Πειραιώς. Μέσα από την εκτενή δραστηριοποίηση του τα τελευταία δώδεκα χρόνια λειτουργίας του, ο χώρος αποτελεί σήμερα σημείο συνάντησης στην πόλη και φορέας ανάδειξης της πρωτοποριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Αθήνα.
 

Πειραιώς 84
ΤΚ: 10435
Αθήνα

Επικοινωνία
T: +30 210 3425335 E: press@bios.grW: www.bios.gr