> > «Χάραμα», Προαύλιος χώρος, Καισαριανή
Πρόσβαση
Μεταφορά
Στάθμευση
ΑΜΕΑ
Δεν επιτρέπονται