> > Διάβαση – Ηρώων Πολυτεχνείου, 2ας Μεραρχίας

 

Ηρώων Πολυτεχνείου, 2ας Μεραρχίας Πειραιάς