> > Διάβαση – Ηρώων Πολυτεχνείου, Βασιλέως Γεωργίου Α’

 

Ηρώων Πολυτεχνείου, Βασιλέως Γεωργίου Α’, Πειραιάς