> > Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή του Βοτανικού. Με την ίδρυσή του το 1920, επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου, ως Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, η Ελλάδα απέκτησε το τρίτο, από πλευράς αρχαιότητας, αυτοτελές ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα –μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο– και το πρώτο στον τομέα της Γεωπονικής επιστήμης. Η συμβολή της στην αντιμετώπιση των σύνθετων ζητημάτων του αγροτικού χώρου υπήρξε καθοριστική. Το 1989 έλαβε την ονομασία Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1995 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αναπτυγμένη σε έκταση 250 στρεμμάτων, η πανεπιστημιούπολη του ΓΠΑ περιλαμβάνει σήμερα 28 κτηριακά συγκροτήματα, αμπελώνα, δενδρώνα, θερμοκήπια, γαλακτοκομείο, οινοποιείο και πλήθος άλλες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και αναψυχής. 

Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ