> > Ιδιωτική Κατοικία στη Νίκαια

Μεσολογγίου 74, Νίκαια