> > Κολωνός

Θυάμιδος 7, Κολωνός
 
(Στάση Μετρό Σταθμός Λαρίσης)

Θυάμιδος 7, Κολωνός
 
(Στάση Μετρό Σταθμός Λαρίσης)