Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α’ Πειραιάς 2018-05-10T15:38:59+00:00
> > Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α’ Πειραιάς

 

Κολοκοτρώνη και Βασιλέως Γεωργίου Α’, Πειραιάς