> > Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α’ Πειραιάς

 

Κολοκοτρώνη και Βασιλέως Γεωργίου Α’, Πειραιάς