> > Θερινός Κινηματογράφος «Βοξ»
Πρόσβαση
Μεταφορά
Στάθμευση
ΑΜΕΑ
Δεν επιτρέπονται