Παρακαλώ κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης

Συμπλήρωμα Παραρτήματος Τεχνικών Προδιαγραφών

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf της Προκήρυξης