Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» στον Πολυχώρο της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2019 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» στον Πολυχώρο της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2019 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» στον Πολυχώρο της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2019 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρακαλώ κατεβάστε τα αρχεία:

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας

Περίληψη προκήρυξης

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

2019-04-24T20:22:05+00:00 24.04.2019|