Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας (Μίσθωση) Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»

>>Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας (Μίσθωση) Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας (Μίσθωση) Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας (Μίσθωση) Μηχανημάτων Κλιματισμού για τους χώρους θεάτρων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»
Αριθμός 11/2018
Α.Π: 1568 /15.05.2018
ΕΣΗΔΗΣ:58144,1

Παρακαλώ κατεβάστε τα pdf_1 και pdf_2

2018-05-28T12:13:17+00:00 15.05.2018|