Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων Εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και Πολυχώρου ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260) κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2018

>>Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων Εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και Πολυχώρου ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260) κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2018

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων Εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και Πολυχώρου ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260) κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2018

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων Εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» (Ωδείο Ηρώδου Αττικού και Πολυχώρου ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260) κατά την καλλιτεχνική περίοδο του έτους 2018 (εκδηλώσεις της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε και παραχωρήσεις) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (κάτω των ορίων)»
Αριθμός 7/2018
Α.Π: 1126/25.04.2018
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 57458

Παρακαλώ κατεβάστε τα pdf_1 pdf_2.
2018-05-28T10:17:29+00:00 30.04.2018|