Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» για την περίοδο από 01.09.2019 έως 31.12.2019.

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» για την περίοδο από 01.09.2019 έως 31.12.2019.