Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» για την περίοδο από 01.09.2019 έως 31.12.2019.

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» για την περίοδο από 01.09.2019 έως 31.12.2019.

Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας χώρων εκδηλώσεων της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» για την περίοδο από 01.09.2019 έως 31.12.2019.

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf

2019-08-12T16:08:57+00:00 12.08.2019|