Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της έδρας της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της έδρας της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.