Επικοινωνία 2019-04-24T10:09:54+00:00

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε

Ηπίτου 8
105 57 Αθήνα

Επικοινωνία με Τμήματα

Γενικές Πληροφορίες 
T. +30 210 9282900

Κρατήσεις Εισιτηρίων: 
+30 210 8938112