ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μηλιός Γιάννης

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταυριανός Πέτρος

 

ΜΕΛΗ

Γιαννοπούλου Έφη

Ερηνάκης Νίκος

Κουρουπός Γιώργος 

Λαμπρινουδάκης Βασίλης 

Φωστέρη Μάρθα