ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μηλιός Γιάννης

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταυριανός Πέτρος

 

ΜΕΛΗ

Κουρουπός Γιώργος 

Λαμπρινουδάκης Βασίλης 

Γιαννοπούλου Έφη 

Φωστέρη Μάρθα 

Ερηνάκης Νίκος