Καλλιτεχνικός διευθυντής

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Σύμβουλοι Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης


Matthias von Hartz

Διεθνείς Παραγωγές

Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Δήμητρα Κονδυλάκη
Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο

Κώστας Πηλαβάκης
Μουσική

Στεριανή Τσιντζιλώνη
Χορός