Καλλιτεχνικός διευθυντής
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

[Δείτε το Σημείωμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή]

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες

Δήμητρα Κονδυλάκη, Σύμβουλος για το Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο


Matthias von Hartz, Σύμβουλος για τις Διεθνείς Παραγωγές


Στεριανή Τσιντζιλώνη, Σύμβουλος για τον Χορό


Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Σύμβουλος για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

[Δείτε τα Σημειώματα των Καλλιτεχνικών Συμβούλων]