Προκειμένου να καταρτιστεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2017, το Ελληνικό Φεστιβάλ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους υπ’ όψιν του καλλιτεχνικού διευθυντή από την 1η Ιουλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου 2016.

Επιθυμώντας να διευκολύνουμε τους φορείς, ομάδες και καλλιτέχνες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των προτάσεων αλλά και επιδιώκοντας να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες κατευθύνσεις που μας ενδιαφέρουν, προτείνουμε φέτος πέντε ξεχωριστές κατηγορίες που μπορούν να αφορούν οι αιτήσεις:

1. Μεμονωμένες παραστάσεις, 2. Πλατφόρμες διακαλλιτεχνικής συνεργασίας πάνω σε ενιαία θεματική, 3. Προτάσεις που αφορούν το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και το Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, 4. Προτάσεις που αφορούν το άνοιγμα στην πόλη, 5. Ελληνικά θεατρικά έργα πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων.

Για κάθε επιμέρους κατηγορία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν αίτηση σύμφωνα με τα πρότυπα που ακολουθούν: 1. Παραστάσεις, 2. Πλατφόρμες, 3. Επίδαυρος, 4. Άνοιγμα στην πόλη, 5. ΣυγγραφείςΤα απαιτούμενα στοιχεία (σκεπτικό, βιογραφικά, περιλήψεις κτλ.) θα πρέπει να εντάσσονται σ' ένα ενιαίο αρχείο και όχι να αποστέλλονται ως ξεχωριστά συνημμένα.

Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται παρακάτω:


1. Μεμονωμένες παραστάσεις 

Οι αιτήσεις μπορεί να αφορούν παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής.

2. Πλατφόρμες διακαλλιτεχνικής συνεργασίας πάνω σε ενιαία θεματική

Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν από μεμονωμένους καλλιτέχνες (σκηνοθέτες, χορογράφους, μουσικούς, εικαστικούς κ.ά.) ή από καλλιτεχνικές ομάδες και αφορούν ένα σύνολο ποικίλων δράσεων (παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες) διαρθρωμένων σε ενιαίο πρόγραμμα γύρω από κοινό θεματικό άξονα. Κάθε πρόταση είναι επιθυμητό να περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα είδη τεχνών και πάνω από μια δράση. Οι διακαλλιτεχνικές / συνεργατικές προσεγγίσεις σε κοινό θέμα επιδιώκουν όχι μόνο να προωθήσουν την καλλιτεχνική ανταλλαγή και συνεργασία αλλά και την προσέγγιση του επιλεγμένου θέματος από διαφορετικές οπτικές.

 

3.  Προτάσεις που αφορούν το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και το Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου

Οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου θα εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη θεματική που θα επιλέγουμε  για κάθε χρόνο. Το 2017 άξονας είναι: «H έλευση του ξένου», ένα ζήτημα που συνδέεται με τα σημερινά διλήμματα και θέτει μια εκ νέου συζήτηση για την πρόσληψη του πολιτικού θεάτρου της αρχαιότητας στη σημερινή εν βρασμώ παγκόσμια κατάσταση. Η έννοια του ξένου, μέσα από τα κείμενα της αρχαιότητας και τις παραστάσεις τους στο αρχαίο θέατρο, αλλά και μέσα από το υλικό των διεθνών «ξένων» συμμετεχόντων στο Λύκειο Επιδαύρου, θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει έναν σημαντικό διάλογο ανάμεσα στην αρχαία κωμωδία και τραγωδία και το σήμερα.

Στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, εκτός από μικρές παραγωγές αρχαίου δράματος πάνω στην ίδια θεματική, θα παρουσιαστεί, σε συνεργασία με το Λύκειο Επιδαύρου, και ένα ρεπερτόριο στενά συνδεδεμένο με τα μαθήματα του Λυκείου, ειδικά με τα θέματα που ακουμπούν προαισθητικές φόρμες θεάτρου, λαογραφικά έθιμα, κύκλιους χορούς, μουσικές εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής ή επηρεασμένες από την παράδοση, τέχνες που έχουν εμπνεύσει και συνδέσει με κάποιο τρόπο το αρχαίο δράμα με τις πολιτισμικές μας ρίζες.


4. «Άνοιγμα στην πόλη» (site specific / community) 

Οι προτάσεις αυτές προϋποθέτουν την υλοποίηση σε δημόσιους χώρους (πλατείες, στοές, γειτονιές, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους ιστορικής μνήμης, μουσεία κ.ά.). Αφορούν καλλιτεχνικές δράσεις που μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικές τέχνες (θέατρο, μουσική, χορό, λογοτεχνία, εικαστικά) και οι οποίες ορίζονται από τη σχέση και την αλληλεπίδρασή τους με την Αθήνα και τους κατοίκους της. Εμπλέκουν στην ιδιαίτερη δραματουργία τους, ενδεικτικά, την ιστορία, τη συλλογική μνήμη, τον χαρακτήρα του αστικού τοπίου, την εμπορική ζωή της πόλης, τις γειτονιές. Σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι θεμιτή η συνεργασία των καλλιτεχνικών ομάδων και με άλλες συλλογικότητες, ερευνητικές ομάδες, κινήσεις πολιτών, στέκια μεταναστών, σχολεία, κοινότητες που έχουν αναπτύξει καλλιτεχνικές δράσεις κ.ά. Για το άνοιγμα στην πόλη και την υλοποίηση τέτοιων δράσεων έχουμε ήδη συμφωνήσει και ξεκινήσει συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Το πεδίο των δράσεων μπορεί να εκτείνεται έως και το λιμάνι της πόλης. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα συνεργαστούμε και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

5. Ελληνικά θεατρικά έργα πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων

Προκειμένου να ενθαρρύνουμε τη θεατρική γραφή στη χώρα μας, ανοίγουμε τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και σε πρωτοεμφανιζόμενους Έλληνες συγγραφείς. Τα θεατρικά έργα υποβάλλονται από τους ίδιους τους συγγραφείς τους. Οι συγγραφείς των έργων που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν σε εργαστήρι διάρκειας 2 μηνών (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) με προοπτική την ανάθεση ενός ή δύο από αυτά σε Έλληνα σκηνοθέτη ή θεατρική ομάδα στα πλαίσια του καλλιτεχνικού προγράμματος 2017.

Σημείωση επί της διαδικασίας

Η πρόταση υποβάλλεται υπ’ όψιν του καλλιτεχνικού διευθυντή από την 1η Ιουλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση artisticdirector@greekfestival.gr με θέμα (αυστηρά): ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2017 (με κεφαλαία).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Δεν θα γίνουν δεκτές προτάσεις για παραστάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Ελλάδα.