Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος: creativechildren@greekfestival.gr

Το Φεστιβάλ δε φέρει ευθύνη για προβλήματα υγείας (αρρώστιες, αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή κ.ο.κ.) των παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο πρόγραμμα.

-Τα παιδιά παρακολουθούν το πρόγραμμα με ευθύνη των κηδεμόνων τους.