Κόστος

Κόστος για κάθε παιδί: 5 ευρώ

Για άνεργους και πολύτεκνους, τα δύο παιδιά συμμετέχουν με ένα εισιτήριο.