Στόχοι

ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος

Θεματική 2018: Πολιτεία και Πολίτης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2-16 Ιουλίου 2018
Β’  ΚΥΚΛΟΣ: 18 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2018

Το Λύκειο Επιδαύρου, χώρος δημιουργικής συνύπαρξης της παράδοσης και της καινοτομίας, του αρχαίου και του σύγχρονου πολιτισμού, με κατευθυντήριες γραμμές και θεματικούς άξονες το αρχαίο δράμα και τον ηθοποιό, στοχεύει να αποτελέσει σημείο συνάντησης καλλιτεχνών(ηθοποιών, δραματουργών,σκηνοθετών, μουσικών,χορογράφων), αλλά και θεωρητικών του θεάτρου(ανθρωπολόγων, μουσικολόγων κ.ά.).

Η μαθησιακή διαδικασία του Λυκείου αποσκοπεί στην εφαρμοσμένη έρευνα μέσω της διδασκαλίας των τεχνικών της υποκριτικής τέχνης. Το πρόγραμμα σπουδών δε στοχεύει τόσο στην καλλιτεχνική “ενημέρωση” και εξοικείωση των σπουδαστών με σκηνοθετικές αντιλήψεις γύρω από το αρχαίο δράμα, αλλά περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία θα παράσχουν επιπλέον βιωματική γνώση και θα διευρύνουν το πεδίο της έρευνας γύρω από συγκεκριμένες εκφραστικές τεχνικές και εργαλεία σκηνικής παρουσίας. Αυτό είναι και το βασικό κριτήριο για την επιλογή των προσκεκλημένων καθηγητών.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Λυκείου Επιδαύρου είναι:

  • Η απόκτηση από τους νέους ηθοποιούς επιπλέον δεξιοτήτων, τεχνικής και εργαλείων, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλες σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος.
  • Η συνύπαρξη διδασκόντων και φοιτητών/σπουδαστών που θα προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις και θα λειτουργούν μέσα σε συνθήκες διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
  • Η επαφή των νέων καλλιτεχνών με τον αρχαίο και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ