Φόρμα

*Ο υπεύθυνος καθηγητής οφείλει να στείλει βιογραφικά για κάθε φοιτητή που θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και μια πρόσφατη φωτογραφία τους:

Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας (Καλή Γνώση, Πολύ Καλή Γνώση, Άριστη Γνώση)
(Άλλες ξένες γλώσσες, συμμετοχή σε θεατρικά εργαστήρια/σεμινάρια, μουσικές γνώσεις (τραγούδι, κτλ.), γνώσεις χορού ή/και επαφή με τον αθλητισμό)
Εργασιακή εμπειρία (π.χ. συμμετοχή σε θεατρικές/μουσικές παραστάσεις ή/και παραστάσεις χορού)
Γιατί ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω το Λύκειο Επιδαύρου;
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.