Χορηγοί

Ο θεσμός της χορηγίας ανάγεται στο 509 π.Χ. και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο και πολύτιμο κληροδότημα της αρχαίας ελληνικής πολιτείας. Η εκ του νόμου υποχρέωση των πλουσιότερων Αθηναίων να αναλαμβάνουν τη δαπάνη των βασικών εορταστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της πόλης ήταν ένας τρόπος δικαιότερης κατανομής των βαρών και των αγαθών μεταξύ ευπόρων και απόρων.

 Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οικονομία η πολιτιστική χορηγία προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά τους πολιτιστικούς φορείς στην υλοποίηση δράσεων για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, με προφανή οφέλη για όλους.

Το Λύκειο Επιδαύρου μπορεί να δεχτεί χορηγίες για την υποστήριξη του προγράμματος του, των διαφόρων δράσεών του καθώς επίσης και για τα δίδακτρα των σπουδαστών.

Την σχετική νομοθεσία περί πολιτιστικής νομοθεσίας μπορείτε να διαβάσετε στο Φ.Ε.Κ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 16, 26 Ιανουαρίου 2007, Νόμος υπ’ αριθμ. 3525 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν3773/2009 και με το Άρθρο 11 του Ν3842/2010.

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 
lyceumepidaurus@greekfestival.gr.
tzorba@greekfestival.gr

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ