Πειραιώς 260, Προαύλιο
19 Ιουνίου 2017
21:15
Πειραιώς 260, Προαύλιο
20 Ιουνίου 2017
23:00

Συνεργασία: Swedish Arts Grants Committee, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin, Kunstenfestivaldesarts Brüssel and Stadsschouwburg Amsterdam.