Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
17 Ιουνίου 2017
19:00

Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen