Πειραιώς 260, Κήπος Δ
10 Ιουνίου 2017
22:00

Με την υποστήριξη:  Cullbergbaletten & Life Long Burning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Swedish Art Council, Stockholm City Culture, the Swedish Arts Grants Committee