Πειραιώς 260, Κήπος Δ
30 Ιουνίου 2016
23:00

  Διάρκεια

 • 1 ώρα 30' χωρίς διάλειμμα

  Τιμές εισιτηρίων

  12€ 
  8€ (Φοιτητικό)
  5€ (Άνεργοι-
  Α.μεΑ.)

  Έναρξη πρoπώλησης

 • 23 Μαΐου 2016
Σωκράτης Σινόπουλος : λύρα
Γιάννης Κυριμκυρίδης : πιάνο
Δημήτρης Τσεκούρας : μπάσο
Δημήτρης Εμμανουήλ : κρουστά