Πειραιώς 260, Προαύλιο
18 Ιουνίου 2017
23:45
Πειραιώς 260, Προαύλιο
19 Ιουνίου 2017
23:00

Συμμετέχοντες: Bernhard Schütz, Reinhold Friedl (piano), Maximilian Brauer, Lilith Stangenberg, Henning Nass και το συγκρότημα Fucking Famous