Ανακοίνωση του ΔΣ της «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» για την απεργία της 5ης Ιουλίου 2017