Δελτίο Τύπου: Το Άνοιγμα στην Πόλη σε ιστορικά κτίρια της Αθήνας