Δημήτρης Κουρτάκης | ​Αποτυχημένες απόπειρες αιώρησης στο εργαστήριό μου