Εθνικό Θέατρο – Ειρήνη / Αριστοφάνη | Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης