Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής | Σουήνυ Τοντ, ο δαιμόνιος κουρέας της οδού Φλητ