Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Μάρτα Άργκεριχ – Θεοδοσία Ντόκου | Έργα Πουλένκ, Σαιν-Σανς, Μιγιώ, Ραβέλ, Έργα Πουλένκ, Σαιν-Σανς, Μιγιώ, Ραβέλ, Χατζιδάκι