Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης: Βασίλης Βαρβαρέσος | Έργα Κωνσταντινίδη, Ραχμάνινοφ, Τσαϊκόφσκι