Νίνα Λοτσάρη – Opera Chaotique | Καμπαρέ Τρούμπα: από τα λιμάνια του κόσμου στο λιμάνι του Πειραιά