Προκήρυξη: Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης