Στέφανος Νάσος – Απόστολος Παληός | Συναυλία μουσικής δωματίου