Τρίτο πρόγραμμα / Δαυίδ Ναχμίας: Στον καιρό της Αθήνας| Στον καιρό της Αθήνας