Υποβολή προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2018 | Πρόσκληση ενδιαφέροντος