Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» – Σωκράτης Σινόπουλος – Κουτζί Εργκιουνέρ με σύνολο Τούρκων τραγουδιστών | Βυζαντινή και Οθωμανική μουσική: συνάντηση δύο μουσικών πολιτισμών